2014-05-23 01:11 #0 av: Mitchika

En kort sammanfattning av temamånaderna och dom vanligaste tävlingarna vi har här på sajten, inklusive regler och snabblänkar till dom tidigare tävlingarna.

Om tävlingarna på sajten

På Pokémon iFokus försöker vi hålla tävlingar åtminstone en gång i månaden, men det blir ofta två gånger när vi kör våra Temamånader. Dom flesta tävlingarna har individuellt anpassade regler som nämns i deras tävlingsartikel och många tävlingar är förslag från medlemmar på sajten som vi tycker är intressanta och roliga. 

Temamånaderna, å andra sidan, följer alltid samma regler och riktlinjer. Det enda som skiljer sig i dessa är typen, som ändras i och med månaden. Dessa tävlingar behöver inte hållas varje månad, utan kan ersättas av en annan typ av tävling för variation. 

Alla nya tävlingar får sina egna artiklar/trådar samt att medarbetare eller sajtvärd ofta annonserar den pågående tävlingen i en ny tråd. 

Allmänna regler för tävlingar på Pokémon iFokus

Nästan alla tävlingar har individuella regler beroende på vad dom handlar om, men det finns några regler som alltid gäller för alla tävlingar. Dessa tänkte jag lista nedan: 

  • Det är absolut förbjudet att stjäla bilder från andra och posta dom som sitt eget bidrag! Vi har noll tolerans mot "art thieves" (konsttjuvar) på sajten. 

  • Endast ansvariga på sajten (sajtvärd och medarbetare) på Pokémon iFokus får hålla i tävlingar, såvida inte undantag ges från sajtvärden. 
För att se vilka som är ansvariga för Pokémon iFokus, klicka på "OM SAJTEN" och kolla sedan på medlemmarna listade under "Värdar och medarbetare"
  • Det är endast tillåtet med ett bidrag per person/medlem, såvida inte tävlingens regler säger annorlunda. 

  • Det är inte tillåtet att rösta på sitt eget bidrag i tävlingarnas omröstning. (Varje röst kräver en kommentar i omröstningstråden som talar om vad man röstar på för att vara giltig) 

  • Elaka, hatfyllda eller otrevliga kommentarer riktade mot en annan medlems teckning/bidrag tolereras inte! Kritik är tillåtet, men tänk på hur du formulerar dig. 

Resultaten från tidigare tävlingar som varit på sajten finns att se nedan: 

Fakemon-tävling

FusionPokémon-tävling

Random Lines Challenge-tävling

Fakemon Fanart-tävling


Brott mot dessa regler kan leda till allt från en varning och uteslutande från framtida tävlingar till skrivförbud under en period eller i värsta fall permanent. Detta kan överklagas till sajtvärden via PM, men det är ingen garanti för att det upphävs. 


Temamånader: Vad är det och hur fungerar det? 

Temamånader är ett ganska nystartat projekt (bara ett par månader gammalt i skrivande stund) och handlar huvudsakligen om att ha en viss typ av Pokémon i huvudfokus, till exempel Electric eller Water. 

Varje temamånad håller vi på sajten två rittävlingar med fokus på Pokémon av månadens förutbestämda typ. Den första tävlingen fokuserar på riktiga Pokémon av månadens typ (dual-types är tillåtna, så länge som en av dess två typer stämmer överens med månadens tema) medan den andra tävlingen fokuserar på Fakemons, det vill säga påhittade Pokémon som medlemmarna själva skapar baserade på månadens typ. 

  • Temamånad - Typ - Riktiga Pokémon

Tävlingens mål är att rita en bild antingen för hand eller på dator som föreställer en eller flera Pokémon som är av Temamånadens typ (eller en dual-type där ena typen matchar temamånadens). Bilden ska även framhäva typens element så bra som möjligt. Hur man väljer att göra det är helt upp till varje deltagare. 

Inga fakemons eller påhittade Pokémon är tillåtna i den här tävlingen, utan endast verkliga Pokémon av temamånadens typ. Pokémon som inte är av Temamånadens typ är inte tillåtna. Resultat från tidigare Temamånaders tävlingar finns att se nedan: 

Mars 2014 - Temamånad: Electric
April 2014 - Temamånad: Fire

  • Temamånad - Typ - Fakemon

Denna tävling är väldigt lik ovanstående tävling, förutom att man här ska skapa sin alldeles egen Pokémon (en så kallad Fakemon) som är av Temamånadens typ. Även denna bild ska framhäva typens element så bra som möjligt, hur är upp till deltagaren. 

Precis som ovan så är det inte tillåtet med Pokémon av en annan typ än Temamånadens på bilden. Resultat från tidigare Temamånaders Fakemontävlingar finns att se nedan: 

Mars 2014 - Tema: Electric Fakemon

Om någonting är oklart över någon tävling eller om du har några frågor så är det bara att skriva dom antingen i den aktuella tävlingstråden eller i den här artikeln. Har jag missat något så säg till så försöker jag fylla ut artikeln med det hela så fort som möjligt. 

Alla medlemmar på sajten som vill kan delta i sajtens tävlingar, så det är bara att greppa pennan och låta kreativiteten flöda!