Annons:
Etikettartiklar-guider-och-speltips
Läst 7655 ggr
AnnaMoonshadow
4/20/16, 9:14 PM

Pokémonuppfödning

Bild 1. Klicka för att öppna i full storlek.

För att få optimala och starka pokémon måste man ”breeda”, alltså föda upp, dem. Här kommer en nybörjarguide för Pokémonuppfödning och vad man ska tänka på. Allt som skrivs här gäller för Pokemon X/Y och ORAS, tidigare spel kan alltså ha lite andra regler när det gäller vissa saker.

Varför breedar man?

En Pokémon har speciella värden, stats, som fördelas på HP, Attack, Defense, Special Attack, Special Defense och Speed. Genom att föda upp, korsa och avla på sina Pokémon kan man förbättra dessa kvalitéer och få en starkare och snabbare Pokémon. Detta behövs sällan göra för att klara av spelets story men vill man tävla, turnera eller utmana sina vänner eller främlingar i strider så kan det vara bra att ha så starka Pokémon med sig som möjligt.

IV och EV

Statsen delas upp på två olika kategorier som tillsammans utgör det slutgiltiga summan. Individual Values (IV) och Effort Values (EV). IV kan ses som Pokémonens gener, dessa bestäms när ägget kommer till och är sedan fasta för den Pokémon som kläcks. EV är istället den del av statsen som kan tränas upp genom strider mot olika Pokémon eller genom att träna Pokémon i ”Super Training” via den nedre skärmen i Pokemon X/Y och ORAS. Super Training är här att föredra då det är lättare att styra vilka stats som ska tränas upp.

Men nog om EV, det är IV som är intressant när man ska avla sina Pokémon. Som jag nämnde är detta ett fast nummer. IV är en del av en kalkyl och poängsystem som i slutändan ger den summa som statsen har hos Pokémonen. Man kan se IV som ett poängsystem som sträcker sig från 0-31 i varje enskild stat. Ju högre värde i  IV desto bättre är den slutgiltiga siffran. Att ha 31 i IV på en stat är alltså det optimala för den staten och att ha 31 i varje stat är det absolut optimala för en Pokémon när det gäller IV. 

Att få ägg och kläcka pokémon

Källa: Bulbapedia, fair use

För att kunna breeda måste du använda dig av Pokémon Daycare (dagis) där du kan lämna in två pokémon. Om de två Pokémon du lämnar är kompatibla så kan de lägga ägg. Kompatibla är de t.ex. om de båda monstren är av samma sort men av olika kön, om de är av olika kön men ingår i samma egg group eller om den ena av dem är en Ditto. Ditto kan alltså paras med nästan vilken Pokémon som helst och av vilket kön som helst, även med Pokemon utan specificerat kön. En Ditto med perfekta IV är alltså fantastiskt att ha när man breedar (vi återkommer till IV senare).

Hur tar man då reda på vilken Egg Group en Pokémon tillhör? Lättast är att kolla i Egg Group listan på Serebii.net. En Pokémon kan ingå i flera grupper men den behöver bara ha en grupp som överensstämmer med den andra föräldern för att kunna vara kompatibla. Det finns också en Egg Group som kallas Group X eller Undiscovered Egg Group och dessa Pokémon kan inte breedas. Här ingår alla babyPokémon samt de legendariska Pokémon då de trots allt är legendariska och ska vara svåra att få tag på.

 När ett ägg är redo att hämtas upp flyttar ägaren till Pokémon Daycare på sig (han står utanför byggnaden). Pratar man med honom och har utrymme i partyt får man sedan det nya ägget. Så länge föräldrarna finns kvar inne på Daycaret kommer det komma nya ägg.

När du har ägget är det dags att gå, cykla eller åka rollerblades för fulla muggar. Ägget kläcks efter ett visst antal steg som du tar i spelet, hur många steg du måste ta kan variera. Det är lämpligt att hitta någon lång, rak sträcka och röra sig fram och tillbaka på om du vill kläcka det så snabbt som möjligt. Har du dessutom en Pokémon med ability Flame Body eller Magma Armor med i partyt går det snabbare att kläcka äggen.

Ärva IV i Breeding och Destiny Knot

En ny Pokémon ärver tre av sina IV från sina föräldrar. Vilka tre av HP, Attack, Defense, Special Attack, Special Defense och Speed det är som ärvs ner är random utvalt och från vilken förälder de kommer ifrån kan också variera.

Om man dock låter en av föräldrarna hålla itemet Destiny Knot när de lämnas in i på Pokémon Daycare för att breedas så ärvs automatiskt fem av de sex statsen ner. Har man då två föräldrar med ett par perfekta stats var så kan man få en avkomma med fyra perfekta om man har tur. När man fått en bättre avkomma brukar man ofta byta ut en av föräldrarna med den bättre för att få ännu större chans att få ärva ner ännu bättre stats i de kategorier man är ute efter. Det handlar alltså mycket om att ha tid och tålamod då det kan bli en del missar på vägen och det är bra att ha ett system för att ha koll på vilka stats som är perfekta för varje enskild pokémon. Jag återkommer till det i avsnittet Att kolla upp IV.

Att få en Pokémon med 6 perfekta IV är svårt, eftersom det bara är fem IV som man med hjälp av Destiny Knot kan ärva ner så behöver den 6:e på random genereras till 31 också för att den ska bli perfekt. Ofta brukar man istället nöja sig med fem perfekta stats utdelat på det man behöver. Använder man t.ex. bara standardattacker så kan man försöka få den operfekta staten att hamna på Special Attack och använder man Special Attack-attacker så försöker man få den operfekta att hamna på Attack t.ex.

Att kolla upp IV

Källa: privat, fair use

Jag har pratat mycket om vad IV är och hur man får fram dem genom Breeding men jag har ännu inte berättat om hur man kollar upp dem. IV är inget som syns i de vanliga statusfälten när man granskar sin Pokémon utan man måste besöka en speciell karaktär, kallad Stats Judge, i spelet för att få reda på dem. The Judge hittar man i Pokémon X&Y i Kiloude City Pokémon Center och i Pokémon ORAS finns han i Battle Resort Pokémon Center. När man pratar med honom presenterar han sig och ber dig visa upp en Pokémon.

Välj då den du vill granska och beroende på vad han säger om din Pokémons stats så kan du lista ut vilka stats som är bäst. The Judge börjar med att förklara monstrets generella potential och nämner därefter den eller de stats som är högst rankade. Därefter kommer en sammanfattande beskrivning och det är beroende på hur han beskriver detta/dessa kan man avgöra hur stort IV den/de statsen har. Här är ett alternativ av vad han kan säga:  

"It has rather decent stats, I'd say. That's how I judge it." = Ett IV på 0-15. 

"It's definitely got some good stats. That's how I judge it." = Ett IV på 16-25.

"This Pokémon has some fantastic stats. That's how I judge it." = Ett IV på 26-30.

"Stats like those… They simply can't be beat! That's how I judge it." = Ett perfekt IV på 31.

Om ett eller flera stats som har ett värde av 0 i IV så lägger Judge även till en mening på slutet där han beskriver vad som är lågt.

Är det svårt att hänga med i beskrivningen och förklaringen av konversationen med Judge? Här kommer ett exempel på hur det kan se ut:

_"Hey there! So how about it? Are you gonna let me judge the intriguing potential of your Pokémon?"
_"I see… I see.."
"This Pokémon's potential is decent all around."
"That's how I judge it, anyway."
"Incidentally, I would say its greatest potential lies in its HP.”
"It's definitely got some good stats. That's how I judge it."

Den här monstrets bästa IV är alltså HP. Sista meningen berättar att HP har ett IV på 16-25. Så även om HP är den bästa av de sex stats som finns så är det inte maximalt (alltså inte ett IV på 31). Ärvs detta vidare så får inte heller det nykläckta monstret ett perfekt HP utan hamnar på samma som föräldern, så denna pokémon är kanske inte optimal för avel om man vill ha perfekt IV i HP? Här är ett annat exempel:

_"Hey there! So how about it? Are you gonna let me judge the intriguing potential of your Pokémon?"
_"I see… I see.."
"This Pokémon has outstanding potential overall."
"That's how I judge it, anyway."
"Incidentally, I would say its greatest potential lies in its HP.”
"Although its Sp. Atk stat is equally good."
"It's definitely got some good stats. That's how I judge it."
"But this low of a Sp. Def stat is going to leave you high and dry…"

Det här monstret har HP och Sp. Atk som de bästa statsen och den näst sista meningen visar på att de båda har ett perfekt IV på 31. Detta talar för att det här är en Pokémon man ska breeda för att förhoppningsvis ärva ner dessa perfekta stats. Dock visar den sista meningen på att Sp. Def i det här fallet ligger på 0 och vill man ha ett högt Sp. Def så kanske inte det här monstret är bra som förälder ändå, speciellt inte om man inte har en annan förälder som kan väga upp det hela.

Det handlar alltså om att tänka igenom, planera och ha tur när man breedar sina Pokémon. Eftersom IV inte går att kolla upp på annat sätt än via Judge så kan det vara värt att hålla reda på vilka stats som är perfekta, speciellt när man försöker breeda fram de så perfekta Pokémon som möjligt eftersom Breeding ofta resulterar i flera boxar fyllda med halvdana Pokémon innan man får den perfekta. Det finns en liten funktion, ett knep, som många breeders använder sig av. Går man in på en pokémon i menyn och väljer Summary så visas ju en bild av ens Pokémon på den nedre skärmen tillsammans med attackerna. Nedanför bilden finns sex olika symboler som går att markera och avmarkera. Symbolerna sorteras ut såhär:

1.       HP (cirkel)

2.       Attack (triangel)

3.       Defense (kvadrat/fyrkant)

4.       Special Attack (hjärta)

5.       Special Defense (stjärna)

6.       Speed (diamant)

Har man då t.ex. en Pokémon med perfekta stats i HP och Sp. Atk så som i exempel 2 här ovan markerar man de statsens motsvarande symboler, i detta fall blir det cirkeln (nr 1 för HP) och hjärtat (nr 4 för Sp. Atk). På det viset kan du sedan komma ihåg vilken pokémon som hade vilken stat utan att döpa om dem, dubbelkolla dem hos Judge hela tiden eller krångla på annat vis.

Källa: privat, fair use

Nature och everstone

IV är alltså en stor och viktig del av att breeda Pokémon och det finns mycket att ha koll på. Men utöver att man koncentrerar sig på att breeda IV så brukar man också kika på Pokémons Nature då det är en annan sak som väger in på de slutgiltiga statistiken och som man faktiskt kan påverka via avel. Det finns 25 natures som en Pokémon kan ha och de olika natures påverkar tillväxten på olika stats när man levlar upp. Generellt så höjer den tillväxten på en stat med 10% och minskar tillväxten på en med 10%, dock finns det fyra natures som inte påverkar något alls då de egentligen höjer och sänker samma stat med 10% och hamnar då utan påverkan. Nature påverkar också smaken hos din Pokémon så genom nature kan du även veta vad den gillar och inte gillar att äta.

Källa: Bulbapedia

Har du en Pokémon med den natur som du vill ha ger du den en Everstone att hålla innan du lämnar in den på Pokémon Daycare för att breeda. Då ärvs denna förälders natur ner till avkommorna. Är det så att du ännu inte har rätt natur så ser du till att ingen av föräldrarna håller Everstonen för då randomiseras nature hos varje avkomma och när du väl kläcker en med rätt så kan du byta ut en av föräldrarna mot den (glöm inte Everstone då!). I Pokémon X&Y kan du få Everstone i Geosenge Town och i Pokémon ORAS i Granite Cave eller från Secret Pals i Secret Base.

Abilities

En ability ska inte blandas ihop med Nature men är också något som kan ärvas vid Breeding. En ability är en passiv effekt som en Pokémon har med sig in i en strid, det kan vara något som påverkar statsen, attackerna eller skydda din Pokémon på något vis. Det finns många abilities och du kan läsa om dem på t.ex. Serebii. De flesta Pokémon har flera olika abilities som den kan få vid kläckningen. Dessa delas upp i standard abilities och Hidden abilities. Hidden abilities är speciella och det är svårare att fånga Pokémon som har dessa.  Vill man lära sig mer om abilities och hur de kan ärvas kan man läsa om detta på bland annat bulbapedia.

--------------------------- 

Läsa vidare? Läs om Egg Moves

Källor:  Serebii

Bulbapedia (även titelbilden, Fair Use).

Denna artikel har även publicerats på Nintendo.ifokus.  

Vea <3 
[Sajtvärd på Japan.iFokus och Nintendo.ifokus och medarbetare på Sydkorea.ifokus]

"Money can't buy happiness, but they can buy marshmallows, which are kinda the same thing" <3 

Annons:
[Blue_Lugia]
4/21/16, 2:15 PM
#1

Har noll koll på Breeding, så jag ska läsa igenom lite mer när jag går tid! :)

AnnaMoonshadow
4/21/16, 4:52 PM
#2

#1 Vill du lärare så gör det. Jag har försökt vara väldigt tydlig och ta med allt för att det ska passa nybörjare. Är det något du funderar på eller inte förstår så kan jag försöka förklara för dig 🙂 Det är roligt när man väl börjar förstå!

Vea <3 
[Sajtvärd på Japan.iFokus och Nintendo.ifokus och medarbetare på Sydkorea.ifokus]

"Money can't buy happiness, but they can buy marshmallows, which are kinda the same thing" <3 

-Aida-
4/21/16, 7:09 PM
#3

Verkligen en bra artikel. 😃

AnnaMoonshadow
4/22/16, 4:20 PM
#4

Roligt att du gillar den #3 🙂

Vea <3 
[Sajtvärd på Japan.iFokus och Nintendo.ifokus och medarbetare på Sydkorea.ifokus]

"Money can't buy happiness, but they can buy marshmallows, which are kinda the same thing" <3 

Draken
4/23/16, 2:14 PM
#5

Jättebra artikel :D

Breedar en hel del sjä'lv, och har gjort det i nästan ett år, men det är jättebra att kunna kolla artikeln för att se om man har missat något  :D Är jättedålig på att få eggmoves på pokemonen, men har lyckats bra ett par gånger :)

Mvh./ Draken

VENI VIDI VICI

Lizelda
4/23/16, 3:09 PM
#6

Jag har aldrig breedat.. Någonsin.. Har inte tålamodet till det xD

"Be proud of your scars, they're proof of a fight you never lost."

HundarBortskänkes, Ridsport, AkvariefiskFurry Paws

Bloggar om min assistanshund på Tassa Bredvid

Annons:
AnnaMoonshadow
4/23/16, 4:17 PM
#7

#5 Åh Eggmoves, det skrev jag nog inte om… Men får ta och göra en liten post på sidan om det kanske  😛

Vea <3 
[Sajtvärd på Japan.iFokus och Nintendo.ifokus och medarbetare på Sydkorea.ifokus]

"Money can't buy happiness, but they can buy marshmallows, which are kinda the same thing" <3 

AnnaMoonshadow
4/24/16, 4:03 PM
#8

Det finns en kort artikel om Egg Moves nu 😃

Vea <3 
[Sajtvärd på Japan.iFokus och Nintendo.ifokus och medarbetare på Sydkorea.ifokus]

"Money can't buy happiness, but they can buy marshmallows, which are kinda the same thing" <3 

Upp till toppen
Annons: